Domů Novinky Žhavá novinka

PostHeaderIcon Žhavá novinka

PostHeaderIcon Termíny dalších výletů

A nakonec - výlet do Sedlišť a Kaňovic

Do Sedlišť a Kaňovic jedeme 3.6., sraz máme u ZŠ Sedliště ve 13.00. Máme slíbenou mimo jiné návštěvu dřevěného kostela i výklad v muzeu.

Těšíme se.

 

Míša

Pozor změna!

Kvůli nepřízni počasí došlo ke změně termínů výletů do

1. Řepišť - přesun na úterý 25.5. sraz u ZŠ Řepiště ve 14.00

2. Vratimova - přesun na čtvrtek 27.5. sraz u ZŠ Masarykovo ve 13.00

a přibyl nám termín dalšího výletu

výlet do Horních Datyň - úterý 1.6. ve 14.30, místo srazu upřesníme

 Pozor - termíny dalších výletů!

 Začínají se nám sbírat termíny výletů, takže tady jsou:

13.5. (čtvrtek) Žabeň - sraz a ZŠ ve 13.00

18.5. (úterý) Řepiště - sraz u ZŠ ve 14.00

20.5. (čtvrtek) Vratimov - sraz u ZŠ Masarykovo, čas ještě upřesníme

3.6. (čtvrtek) Sedliště a Kaňovivce - sraz u ZŠ Sedliště, čas upřesníme

Termíny výletů do Horních Datyň a Paskova ještě nemáme, zatím to vypadá na některou sobotu dopoledne.

Vždy bude k dispozici autobus, časy zastávek v jednotlivých obcích zjistíte u vedoucího svého týmu. Počítejte, že každý výlet bude trvat tak asi 2 hodiny + doprava, v Sedlištích bude asi o něco delší.

Těšíme se na hojnou účast, své i jiné seniory nezapomeňte vzít s sebou!

 

Míša

 

Aktualizováno (Úterý, 01 Červen 2010 07:48)

 

PostHeaderIcon Výlet do Václavovic

Výlet do Václavovic

 

Ve čtvrtek 6.5. jsme se sešli u václavovické ZŠ s dětmi a seniory ze Šenova, Šenova - Podlesí, Řepišť a Žabně a samozřejmě místními, kteří nám dělali průvodce po zajímavostech své obce. Po zastavení u kapličky jsme pokračovali směr Ryninka, kde jsme se všichni napili z léčivého pramene a někteří si v krásném prostředí dokonce našli kešku.

Další a z časových důvodů poslední zastávka se konala v kostele sv. Václava, který pro ty, kteří se zúčastnili předešlého výletu do Šenova a jeho kostela Prozřetelnosti boží, vytvořil zajímavou protiváhu svým moderním pojetím.

senov_4_6266

Výklad o historii kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově (foto J.Walachová)

vcl_6_6431

Nádherné varhany  a dřevěné podhledy v kostele Sv. Václava ve Václavovicích (foto J.Walachová)

Děkujeme václavovickému týmu i seniorům za zajímavý výklad a zajištění prohlídky interiéru kostela.

Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Květen 2010 08:38)

 

PostHeaderIcon První společný výlet

PRVNÍ SPOLE?NÝ VÝLET!Práv? jsme se vrátili z prvního spole?ného výletu - procházkou Šenovem. Po?así nám bohužel p?íliš nep?álo a tak nám naši šikovní pr?vodci trasu pružn? zkrátili a p?izp?sobili situaci.

Po menších zmatcích a komplikacích s dopravou (jako vždy, povzdychli si jist? zú?astn?ní) jsme se sešli v hojném po?tu asi 70 d?tí, 8 senior? a p?íslušného po?tu vedoucích a organizátor? na malém nám?stí?ku naproti šenovské ZŠ, kde nás p?ivítali vedoucí šenovského týmu paní M.Valová a ?editelka ZŠ Šenov paní Nad?žda Pavlisková. Šenovský tým nás pak provedl trasou kolem pomníku padlým, ZUŠ a parkem až ke kostelu Proz?etelnosti Boží a staré škole. Na každé zastávce m?ly šikovné šenovské d?ti p?ipraven výklad a dokonce i úkoly a "kešku" pro návšt?vníky své obce, v kostele nám pak p?ipravili p?ekvapení v podob? odborného výkladu ?editelky místního muzea paní Simony Slavíkové a návšt?vy jinak ve?ejnosti nep?ístupné orato?e.

D?kujeme hostitel?m i host?m a t?šíme se na další výlet - ve ?tvrtek 6.5. vyrážíme ve 14.30 od václavovické ZŠ sm?r Ryninka.


Napište své názory na výlety i celý projekt fórum CDK.

Aktualizováno (Neděle, 09 Květen 2010 12:19)

 
Více článků...
11.jpg
Anketa
Používáte GPS navigaci ?
 
Přihlášení
Banner